Solutions

Twój Poligraficzny Dom Produkcyjny

Solutions-Polska Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wdrożenie wyników własnych prac badawczo-rozwojowych w Solutions-Polska celem wprowadzenia na rynek nowego produktu” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

News